top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Hilversum Cityguide. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilversum Cityguide is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hilversum Cityguide. De foto's zijn gemaakt door Hilversum Cityguide of geleverd door copyright vrij beeldmateriaal van derden. Andere afbeeldingen op de website zijn afkomstig van gratis stockphoto websites. Alle teksten zijn onder copyright van Hilversum Cityguide.

Social Media

Hilversum Cityguide is gratis te volgen op social media kanalen als Instagram en Facebook onder de gebruikersnaam @hilversumcityguide. Hoewel Eveline probeert om alle DM’s en berichten die binnenkomen via deze sociale media persoonlijk te beantwoorden, lukt dit helaas niet altijd. Indien u snel een antwoord wenst, kunt u het beste contact opnemen via e-mail: hilversumcityguide@gmail.com.

Geen garantie op juistheid 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met  te mogen claimen of te veronderstellen. Hilversum Cityguide streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hilversum Cityguide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Samenwerkingen

Soms werkt Hilversum Cityguide samen met bedrijven. U kunt de samenwerking herkennen aan de hashtags #collab, #gekregen en/of #ambassadeur. Hilversum Cityguide heeft samenwerkingen met derden, maar krijgt hier niet voor betaald.  Hilversum Cityguide gaat niet in discussie of een samenwerking wel of niet passend is wat betreft content, Hilversum Cityguide bepaalt zelf welke content passend is en past bij haar volgers en lezers. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

bottom of page